Qui som?

El Col·legi és una entitat de dret públic, creada el 20 de juliol de 1984 per una resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que vetlla per la nostra professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. Vetlla pel respecte a la professió per part d’altres organismes i entitats públiques i privades i controla la deontologia professional dels seus membres.

OBJECTIUS

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya té com a objectiu en primer lloc, fer complir la legislació vigent de caràcter professional. També com a col·lectiu ha de restar obert a l’evolució i la millora de la professió, sense oblidar que el Col·legi existeix en funció del col·lectiu professional i aquest té, en l’Assemblea General, la seva màxima autoritat.

PERSONALITAT PRÒPIA

La Constitució espanyola reconeix els col·legis professionals com a entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i regulats per la llei específica de col·legis professionals.

ESTATUTS

Els estatuts del Col·legi, aprovats per l’Assemblea General, són d’obligat compliment tant pels professionals, estiguin o no col·legiats, com pels diferents àmbits de la societat que en sol·licitin els serveis: Administració Pública, entitats privades, particulars, etc.


Junta de Govern

Degana: Teresa Casas Cornellà

Vicedegana: Sandra Guiu Ribera

Secretària: Júlia Garcia Casas

Tresorera: Laia Risques Andersen

Vocals Girona

Rossend Cortés Estop (president)

Carles Margarit Juscafresa

M Carmen Martínez de Trinchería

Vocals Lleida

Albert Salvia Farré (president)

Cristina Pla Espinal

Ana Velasco García

Vocals Barcelona

Jordi Cuenca

Vocals de Tarragona

Doris Soro Torán (presidenta)

M Teresa Gallego Garcia

Víctor Ferré Masó


Delegacions

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya està format per quatre demarcacions: Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.