Escoles i Entitats

ESCOLES

GRAU EN DISSENY I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS):

El CoDIC forma part de:
Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior  (CGCODDI).

Siguent aquest membre:

ECIA (European Council of Interior Architects)

IFI (Internacional Federation of Interior  Architects/Designers)

CIDI (Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores)

Membre de la junta del Patronat del BCD i del Comité Organitzador de BBConstrumat

ENTITATS

Convenis de col·laboració amb institucions:
BCD, Cluster Hàbitat, Associació per a l’Estudi del Moble

Convenis de col·laboració: Cooperativa La Capell, Fx Animation