Convocatòria 2015

premis-codic-201516è  PREMI CODIC PROJECTE FI DE CARRERA

Bases

PRESENTACIÓ

– Projecte físic en paper en format DIN A-3, relligat, amb la documentació gràfica i escrita (explicativa i econòmica) necessària per a la seva comprensió.

–  CD que inclogui tota la informació anteriorment detallada, més aquella informació que es cregui oportuna afegir però que no sigui possible imprimir. (ex. vídeo).

–  CD amb plafó explicatiu del projecte per a ser imprès en cas de ser seleccionat, en format TIFF a 300ppp en format DIN A1(84,1cm x 59,4cm).

 

INSCRIPCIÓ

1- Omple amb les teves dades de contacte i les del projecte el document PDF i envia-la a:codic@codic.org amb l’assumpte “Inscripció Premis”. Recorda guardar-te una còpia del PDF com a comprovant.

2- Preu d’inscripció 25€, es pagarà en efectiu a la seu del Col·legi.

3-  Data límit d’inscripció 13 de març de 2015.

4- Encara que no és habitual, és possible la inscripció d’un projecte elaborat per diferents autors. Serà el jurat en aquest cas el que consideri si aquest projecte ha d’aconseguir una major qualitat i quins criteris segueix per avaluar-ho enfront de la resta de projectes personals.

 

PREMIS ALS MILLORS PROJECTES

– PRIMER PREMI: 1500€ + alta col·legial gratuïta i les quotes del primer any d’incorporació sense cost.

– 2 FINALISTES: Guardó + alta col·legial gratuïta i les quotes del primer any d’incorporació sense cost.

– SELECCIONATS: Alta col·legial gratuïta i les quotes dels 6 mesos primers.

 

JURAT

Actuarà tenint com a base els criteris de valoració, i reflectirà el seu veredicte en un acte en el que s’explicaran les raons per les quals s’ha arribat a la conclusió. El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic a principis de maig en lloc a concretar.

La decisió del jurat serà inapel·lable i els premis no es podran declarar deserts. Una comissió formada per professionals col·legiats farà una preselecció dels projectes presentats.

 

COMPOSICIÓ DEL JURAT:

Representant col·legiats Honorífics:  Sr.Carlos Ojínaga , Delegació deBarcelona.

Representant col·legiats:   Sra. Anna Graus Mateu Delegació de Lleida

Representant Institucions: Sra.Conxita Ollé Cultuta i Empresa  de la Generalitat de Catalunya. Representant Pensa:  a determinar

Representant Empreses: Sr. Vicwente Martínez  Grupo Cosentino

2 Membres de Junta  CODIC, que actuaran com a secretaris sense vot

 

PROPIETAT DELS PROJECTES

Tots els projectes són propietat dels seus autors i només s’acceptaran projectes que hagin estat aprovats per l’escola com a P.F.C. L’organització es reserva el dret de divulgació i exposició dels treballs. Tota la documentació aportada dels tres projectes guanyadors passarà a formar part del fons documental del Col·legi, la resta es podrà retirar en un termini no superior a 60 dies naturals posteriors al veredicte.

Els projectes seleccionats seran exposats i es donaran a conèixer als mitjans de comunicació i a les revistes del sector. L’exposició podrà ser itinerant a les diferents seus de les demarcacions del Col·legi i a les escoles de Disseny.