Convocatòria 2011

CONVOCATÒRIA

Podran participar en aquest concurs els graduats i diplomats en disseny d’interiors i els PIDO d’especialitat projectes i direcció d’obres, procedents de les Escoles Superiors de Disseny  d’interiorisme de Catalunya, amb els projectes aprovats entre les dates del 25 d’abril de 2010 al 29 d’abril de 2011.

EL TEMA
El concurs serà el Projecte Fi de Carrera de l’escola on s’han cursat els estudis de disseny d’interiors.
ELS CRITERIS
-Resolució del projecte: Es valorarà la capacitat de poder conjugar funció i creativitat.
-Contingut del projecte: Es valorarà l’eficàcia a l’hora d’explicar tot el projecte per la seva comprensió i execució
-Imatge del projecte: El mètode i la forma d’explicar i comunicar el projecte a través del mitja que es fa servir
LA PRESENTACIÓ
-Projecte físic en paper en  format DIN A-3, relligat amb espiral o similar,amb la documentació gràfica necessària per la seva comprensió:Plànol de situació, plantes, alçats seccions, detalls constructius i perspectives, fotos de la maqueta (opcional), memòria descriptiva, d’acompliment de la normativa vigent i valoració econòmica.
-CD que inclogui tota l’informació anteriorment detallada.
-CD amb el disseny d’un plafó explicatiu del projecte per a ser imprès, en el cas de ser seleccionat,  en format
  JPG, amb unes mides de 84 x 89 cm. apaïsat, amb el mínim de text  (14 dpi ) explicatiu.
LA INSCRIPCIÓ
1- Registra’t a la web del Col·legi a : www.codic.org, amb el perfil d’usuari “postgraduat PFC 2010”
2- Inscripció prèvia: descarrega’t de la web el document en PDF “Full d’encàrrec” simulat, omple’l amb les teves
    dades i les del projecte, guarda-te’n una copia i envia-la per correu electrònic a : visatprojectes@codic.org.
    Recorda d’imprimir-te aquest document com a comprovant.
3- Preu  d’inscripció 25€, l’import es pot fer efectiu a la web o presencialment al Col·legi
4- Data límit: 29 d’abril de 2011.
EL PREMI
PRIMER PREMI: 1500€ . Guardó, gratuïta l’alta col·legial i el primer any de col·legiat
SEGON I TERCER PREMI: Guardó, gratuïta l’alta col·legial i el primer any de col·legiat
EL JURAT
Actuarà tenint com a base els criteris de valoració, i reflexarà el seu veredicte en un acte en el que s’explicaran les raons per les quals s’ha arribat a la conclusió. El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic, en  lloc i data  a concretar
La decisió del jurat serà inapel·lable i els premis no es podran declarar deserts. Una comissió formada per professionals col·legiats  farà una preselecció dels projectes presentats.
Composició del jurat:
Representant Medalla Santiago Marco: Sr. Lluís Pau Corominas
Representant Institucions: Sra. Sílvia Farriol, Presidenta de l’ ARQUINFAD
Representant Editorial: Sr.   Andreu Gomila   Director del TIME OUTT del  diari  ARA
Representant Col·legiats . Sr. Jordi Pastells, col·legiat de la Delegació de Barcelona
Representant Cultural: Sr.  Carles Cardelús . Escenògraf
Representant Empresas: Sr. Jordi Galiana  Gerent de  DORNBRACHT
Membre de Junta que actua com secretaria sense vot : Sra, Elena Pascual
LA PROPIETAT DELS PROJECTES
Tots els projectes són propietat dels seus autors i només s’acceptaràn  projectes  que hagin  estat aprovats per l’escola com a P.F.C. L’organització es reserva el dret de divulgació i exposició dels treballs. Els arxius dels tres projectes guanyadors passaran a formar part del fons documental del Col·legi, la resta es podrà retirar en un termini no superior a 60 dies naturals posteriors al veredicte.
Els projectes seleccionats seran exposats i es donaran a conèixer als mitjans de comunicació i a les revistes del sector. L’exposició podrà ser itinerant a les diferents seus de les demarcacions del Col·legi i a les Escoles de Disseny.