Com col·legiar-se

Per què col·legiar-se?

Per llei, els col·legis professionals són els representants legals davant de l’administració i la societat. A més a més d’aquesta representació legal obligatòria, ofereixen tots aquells serveis que resultin interessants als seus col·legiats.

En professions com la nostra, en què malauradament es dóna una gran facilitat per a l’intrusisme i el negoci incontrolat, l’associacionisme permet la defensa dels interessos col·lectius professionals i, de retruc, dels consumidors.


Com?

El que necessiten els professionals del sector per poder col·legiar-se és el següent:

– Títol oficial o homologació oficials (o resguard)
– DNI
– Dues fotografies (tipus carnet)
– Document facilitat pel Col·legi
– Dades bancàries

Més informació a les Demarcacions:

CoDIC Barcelona
Centre de Negocis Sant Màrius
C. Sant Màrius,13 despatx 17 – 08022 Barcelona
t. 932 499 909
codicbcn@codic.org

CoDIC Girona
C. Juli Garreta 22, 2n 2a – 17002 Girona
t. 972 205 009
info@coddigi.com

CoDIC Lleida
Rambla Ferrán, 32 – 25007 Lleida
t. 973 232 166
admin@codic-lleida.com

CoDIC Tarragona
C/ Granada, 6 baixos – 43003 Tarragona

t. 625 286 793
info@tcodic.org