Drets i serveis

 

DRETS

Assistència a l’Assemblea General i les extraordinàries que celebri el CoDIC, així com proposar-se per a ésser candidat i formar part de la Junta de Govern del Col·legi i de les seves demarcacions provincials.

SERVEIS PROFESSIONALS

– Departament de visats:  El departament assessora als professionals sobre procediments de visat, dret legals d’exercici professional, dret d’autoria i cobertura d’assegurança de responsabilitat civil.

– Serveis jurídics: Assessorament sobre l’activitat professional, llicències, i responsabilitat civil. Assessorament fiscal, laboral i administratiu. Assessoria i possibilitat de qualsevol tipus de gestió professional.

– Centre de recursos i bases de dades: La relació amb les empreses facilita una font d’informació que s’organitza en forma de base de dades al servei del col·legiat.

– Serveis financers i d’assegurances: Condicions financeres especials per a la inversió professional i també independentment de la seva aplicació a finalitats professionals. Assegurança de responsabilitat civil vinculada als projectes visats. Paral·lelament s’ofereixen assegurances privades de qualsevol tipus d’aplicació.

ACTIVITATS

– Formació: Amb l’objectiu de que mantenir al col·legiat informat i d’estar al corrent de tot allò que engloba el món de l’interiorisme el CoDIC organitza i informa de cursos, seminaris, conferències tècniques i presentacions de producte.

– Premis Projecte Fi de Carrera: L’organització d’aquests premis i la seva repercussió en xarxes socials i premsa fan al col·lectiu més visible a les escoles i als futurs professionals.

ALTRES PRESTACIONS

– Descomptes exclusius: Gaudir de descomptes exclusius de diverses firmes que han confiat en CoDIC presentant el carnet de col·legiat.

– Borsa de treball: El Col·legi actua de pont entre l’oferta i demanda canalitzant-les.

– Convenis de pràctiques: Donada l’estreta relació que cada demarcació té amb les respectives escoles de disseny s’ofereixen convenis de pràctiques als estudiants.

– Newsletter: Amb la missió de mantenir contínuament informats al col·legiats de novetats del sector, concursos, premis, etc.

– Web: En constant actualització sobre notícies, actes i tot aquelles activitats que realitza el col·legi.
Xarxes socials: el CoDIC és actiu en Facebook, Twitter i Instagram.